Geplaatst op: Fri, Jul 17th, 2015

Is geld lenen zonder inkomen mogelijk?

Deel dit
Tags

De financiële crisis heeft bij veel mensen z’n sporen nagelaten. Niet enkel bij de bedrijven en zelfstandigen, maar ook bij de gewone werkmens.

Onlangs nog verscheen er in de krant De Standaard een artikel waarin uitgelegd stond hoe je de kosten bij het afsluiten van een lening kan drukken. De laatste tijd is het wel degelijk zo dat er bij het afsluiten van een lening diverse kosten bijkomen. Hierdoor wordt het afsluiten van een lening steeds duurder.

Veel mensen hebben door de financiële crisis geld verloren, of erger: hun job of vast werk verloren. Daarom kunnen veel mensen niet meer leven naar de gewoontes die ze voor de financiële crisis gewend waren. Vaak moeten ze bepaalde dingen, zoals reizen en geschenken voor feestelijkheden zoals Kerstmis of verjaardagen achterwege laten. Maar in andere gevallen moeten mensen ook bepaalde basiszaken achterwege laten, louter vanwege hun financiële situatie waarin ze zich bevinden.

Dit kunnen basiszaken zijn zoals het kopen van degelijke kleding of het onderhouden van een auto om je te verplaatsen wanneer dit nodig is. Mensen die zich in deze situatie bevinden zien dan ook de oplossing in het afsluiten van een lening bij een bank.

Banken zijn weigerachtig

Maar als je je in een situatie bevindt waarin je geen werk meer hebt en je dus bijgevolg niet kunt aantonen dat je maandelijks inkomen te laag is om de lening terug te betalen, zullen veel banken weigerachtig zijn om met jou een lening af te sluiten. In de eerste plaats uit vrees dat je de lening niet zal kunnen afbetalen, en uiteraard ook de bijkomende kosten die gepaard gaan met het afsluiten van een lening. Ook voor mensen die geen vast maandelijks inkomen hebben zoals freelancers of kleine zelfstandigen proberen vaak een lening af te sluiten om zo het gat te dichten of om het nodige geld ter beschikking te hebben voor een onvoorziene aankoop of financiële kost. Op die manier wordt het voor die mensen toch mogelijk om de kosten te maken, desondanks ze op dat moment geen inkomen hebben.

Geld lenen zonder inkomen

Door de financiële crisis van de voorbije jaren komt het er dus op neer dat steeds vaker mensen geld lenen terwijl ze eigenlijk zonder vast inkomen zitten. Uiteraard heeft iedereen recht om bepaalde zaken aan te kopen of te doen. Zaken zoals verbouwen of een auto kopen zijn niet langer een bijzaak maar zijn zaken die voor veel mensen van essentieel belang zijn. Vaak is geld de drempel om een verbouwing uit te voeren of om een nieuwe auto aan te kopen. Door geld te lenen kan dit euvel uit de weg geruimd worden.

Bij het horen van geld lenen denken mensen vaak automatisch aan een bank. Maar in de huidige tijdperiode zijn banken niet langer de enige optie waar je geld kan lenen. Bij online kredietverstrekkers kun je snel en eenvoudig op zoek gaan naar het bedrag dat jij wenst te lenen. Vaak zijn de tarieven waarvoor je geld kunt lenen ook veel lager dan bij een traditionele bank of andere financiële instelling. Ook al heb je geen inkomen, geld lenen om de nodige aankoop te doen is dus mogelijk.

Door: MDL